Yksi, Kaksi, Kolme, Neljä

Music

One, two, three, four

One, two, three, four

 Let me be happy,

When the sorrow comes,

Just let it pass!

Yksi, kaksi, kolme, neljӓ

Anna ilonen olla,

Koska suru tulee,

Anna hӓnen mennӓ!

Barmat ne laulaa,

Neljӓ hiirtӓ hyppelee,

Kissi lyöpi trummun pӓӓlle

Ja koko maailma pauhaa!